Home » Alimentația copiilor » Alimentația la sîn » Factori antibacteriali din laptele matern

Laptele matern, conține factori care sunt activi contra la diverși agenți patogeni. Mai jos, am palsat, în tabel, unde am inclus lista bacteriilor fașă de care laptele matern conține anumiți factori de protecție.

(Datele sunt preluate de la Departamenul de Microbiologie, La Trobe University Victoria 3086, AUSTRALIA  http://www.latrobe.edu.au/microbiology/table1.html)

 

Factor In vitro, s-a dovedit a fi activ contra la :
 IgA E. coli (inclusiv pili, capsular antigens, CFA1), C. tetani, C. diphtheriae, K. pneumoniae, S. pyogenes, S. mutans, S. sanguins, S. mitis, S. agalactiae (group B streptococci), S. salvarius, S. pneumoniae (inclusiv cele cu capsula polizaharidică), C. burnetti, H. influenzae, H. pylori, S. flexneri, S. boydii, S. sonnei, C. jejuni, N. meningitidis, B. pertussis, S. dysenteriae, C. trachomatis, Salmonella (6 grupe), S. minnesota, P. aeruginosa, L. innocua, Campylobacter flagelin, Y. enterocolitica, S. flexneri, C. diphtheriae toxin, E. coli enterotoxin, V. cholerae enterotoxin, C. difficile toxins, H. influenzae capsule, S. aureus enterotoxin F, Candida albicans, Mycoplasma pneumoniae
IgG E. coli, B. pertussis, H. influenzae type b, S. pneumoniae, S. agalactiae, N. meningitidis, 14 pneumococi cu capsule polisaharide, V. cholerae lipopolisaharide, S. flexneri  antigene codate, majoritatea substențelor ce leagă atingenele cu agentul S. aureus
IgM V. cholerae lipolisaharide, E. coli, S. flexneri
IgD E. coli
Analogi ai celuleor epiteliale receptoare (oligosaharide și olisaharide legate cu  acidul ailaic sau componenții săi) S. pneumoniae, H. influenzae
Factori de creștere a Bifidobacterium bifidum
(oligosaharide,
glicopeptide)
Alți factori de creștere  a Bifidobacteria  (alpha-lactoglobulin, lactoferrin, sialyllactose)
Enteric bacteria. Două specii de  Bifidobacteria species distrug  kills S. typhimurium. B. bifidum produc Bifidocin B care distrug Listeria. B. longum produc proteina  BIF, care stopează  E. coli.
Carbohidrați E. coli enterotoxin, E. coli, C. difficile toxin A
Cathelicidin (LL-37 peptide) S. aureus, grupul A streptococcus, E. coli
Cazein H. influenzae
Kappa-Casein H. pylori, S. pneumoniae, H. influenzae
Complement C1-C9
(În special  C3 și C4)
Distrug   S. aureus (prin fagocitpză), E. coli
β-defensin-1 or -2 or
neutrophil-α-defensin-1
or α-defensin-5 or -6
E. coli, P. aeruginosa, (unele specii Candida albicans)
Factorul de legare a proteinelor  (zinc,
vitamin B12, folate)
Dependent E. coli
Componenta secretorie liberă factorul antigen contra colonizării E. coli  1 (CFA I) și CFA II, C. difficile toxin A, H. pylori, E. coli
Fucosylated oligosaccharides E. coli, C. jejuni, E. coli
 GM1 E. coli , toxina V. cholerae , enterotixina C. jejuni, E. coli
 GM3 E. coli
Glycolipid Gb3 toxina de la S. dysenterae , toxina de la shigella și E. coli
Glycoproteine E. coli, E. coli CFA11, fimbrae
Glycoproteine + oligosaharide V. cholerae
Glycoproteine (sialic acid
-containing or terminal galactose)
E. coli (S-fimbrinated)
alpha-Lactalbumin S. pneumoniae
Lactoferina E. coli, E. coli/CFA1 or S-fimbriae, Candida albicans, Candida krusei, Rhodotorula rubra, H. influenzae, S. flexneri, Actinobacillus actinomycetemcomitans
Lactoperoxidază Streptococcus, Pseudomonas, E. coli, S. typhimurium
Antigenii Lewis S. aureus, C. perfringens
Lipide S. aureus, E. coli, S. epidermis, H. influenzae, S. agalactiae, L. monocytogenes, N. gonorrhoeae, C. trachomatis, B. parapertusis toxină termolabilă, se leagă de toxina produsă de Shigella-like.
Lizozomi E. coli, Salmonella, M. lysodeikticus, S. aureus, P. fragi, growing Candida albicans and Aspergillus fumigatus
Celulele laptelui (80% macrofagi,
15% neutrofile,
0.3% B și 4% T limfocite)
Prin fagocitoză distrug: E. coli, S. aureus, S. enteritidis
Prin limfocite sensibilizate: E. coli
Prin fagocitoză: Candida albicans, E. coli
Prin stimularea limfocitelor: E. coli K antigen, tuberculin
Induc citokine: PHA, PMA + ionomycin
Fibronectin participă la  fagocitoza celulară.
muc-1 – grăsimea din lapte E. coli (S-fimbrinated)
Nonimmunoglobuline
(grăsimile laptelui, proteine)
C. trachomatis, Y. enterocolitica
Phosphatidylethanolamine H. pylori
(Tri to penta) phosphorylated beta-casein H. influenzae
Sialyllactose V. cholerae toxin, H. pylori
Sialyloligosaccharides
on sIgA(Fc)
E. coli (S-fimbrinated)
Receptori bacteriali, CD14 Bacteria (sau LPS) activează (prin activtatea sa) CD 14 care induce un răspuns imunitar din partea celulelor intestinale.
Sulphogalactosylceramide S. typhimurium
factori neidentificați S. aureus, B. pertussis, C. jejuni, E. coli, S. typhimurium, S. flexneri, S. sonnei, V. cholerae, L. pomona, L. hyos, L. icterohaemorrhagiae, C. difficile toxin B, H. pylori, C. trachomatis
Xanthine oxidase E. coli, S. enteritidis
Factori ce se găsesc în cantitatea mică, în laptele uman In vitro, s-a dovedit a fi activ contra la :
CCL28 (CC-chemokine) Candida albicans, P. aeruginosa, S. mutans, S. pyogenes, S. aureus, K. pneumonidae
Heparina Chlamydia pneumoniae
RANTES (CC-chemokine) E. coli, S. aureus, Candida albicans, Cryptococcus neoformans
Leucocite care secretă inhibitor al proteazei (antileukocyte protease; SLPI) E. coli, S. aureus, growing C. albicans and A. fumigatus

One Reply to “Factori antibacteriali din laptele matern”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*